(013) 741-879

Smederevska 72, KOVIN 26220
office@contrateg.rs

PRUŽAMO SLEDEĆE USLUGE

Otklanjamo mehaničke, električne i
elektronske kvarove kod električnih,
gasnih i dizel viljuškara firme YALE.

Otklanjamo kvarova na:

- pretovarnoj opremi
- industrijskim sekcionim vratima
- podiznim stolovima
- pregibnim platformama i
- izolacionim zavesama

firme LOADING SYSTEMS.